I. QUÈ ÉS...?


La part escrita és la primera que es desenvolupa en el projecte / treball de recerca. Els passos que hem de seguir són els següents:
 • QUÈ ÉS?
 • COM ESCOLLIM EL TEMA?
 • COM DESENVOLUPEM EL PROJECTE?
 • COM PRESENTEM EL PROJECTE?


QUÈ ÉS? _______________________________________________________________________________

El Projecte / Treball de Recerca és una investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de 4t d’ESO i de Batxillerat. Pot extendre's a qualsevol part de l'ESO (crèdits variables, aula oberta, adaptacions de la matèria, etc.) o a qualsevol alumne/a que ho vulgui fer de forma voluntària i extraescolar.

Aquest treball:
 • És una investigació el desenvolupament de la qual es variable segons el nivell (menor a 4t de l'ESO i major durant el Batxillerat).
 • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinar (recomanable ja que enriqueix el projecte / treball).
 • Està dirigit per un/a professor/a - tutor/a.
 • Representa una nota més dintre del curs de 4t d’ESO, així com el 10% de la nota final de Batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.
Existeixen diferents tipus de recerques. Es poden destacar els següents grups:
 • De descripció i catalogació: models d'anàlisi, observació, enquesta...
 • De explicació: desenvolupament d'un tema a partir de l'ús de diferents fonts, treballs amb hipòtesis, disseny experimental...
 • De comparació: comparar cinema i literatura, comparació de gènere, comparant idees...
 • Estudi d'un cas: tècniques qualitatives, entrevista focalitzada, entrevista en profunditat, història de vida...
Una altra classificació seria la següent:
 • CIENTÍFIC: Ciències de la Salut (Medicina, Bioquímica, Biologia...)
 • CIENTÍFIC: Treball de camp (Ecologia, Botànica, Zoologia...)
 • CIENTÍFIC: Laboratori (Física i Química, Bioquímica, Biologia...)
 • TECNOLÒGIC: Domòtica, disseny i construcció de models tecnològics...
 • ESTADÍSTIC: Multidisciplinar (CCSS, Matemàtiques, CCNN, Llengua i Literatura...)
 • BIOGRÀFIC: Història, Literatura, Ciències...

Us podeu descarregar el següent document en PDF amb l'objectiu de plantejar-se una recerca i estructurar-la de la millor manera possible (>).

Cap comentari:

Publica un comentari