II. TEMA...?A l'hora d'escollir el tema del Projecte / Treball de Recerca es recomana que:
 • Hauria d'estar relacionat amb:
  1. La modalitat dels estudis que es vol continuar (Batxillerat, FPGM...)
  2. Els intressos o aficions que es tinguin.
  3. L'entorn més proper: escola, barri, municipi...
  4. La capacitat i preparació: el nivell de desenvolupament de la recerca ha de ser l'adequat.
 • Es tingui en compte el temps de dedicació en l'el·laboració del Projecte / Treball i la complexitat del tema. Es pot començar per una qüestió inicial i ampliar el seu nombre a mesura que es va limitant i estructurant.
 • S'ha de plantejar com una qüestió a investigar. Aquesta pot ser, inicialment, genèrica, però s'ha d'acotar. Podem prendre com a exemple aquest quadre de temes fets pels meus alumnes al llarg d'aquests darrers anys. Alguns d'aquest treballs, i d'altres que s'aniran afegint a aquesta llista, podran ser consultats pels lectors i lectores d'aquest bloc.
 
ÀREA TEMA ACOTAMENT
ESO
Educació ambiental El reciclatge "Pensa globalment, actua localment"
Educació ambiental L'aigua Coneixement de conceptes relacionats amb l'aigua per part dels estudiants
Ecologia Els boscos Disseny d'activitats relacionades amb el coneixement del bosc mediterrani
Farmàcia Les plantes medicinals Recollida de receptes tradicionals fetes amb plantes medicinals en el municipi d'Alella (Barcelona).
Educació ambiental L'aigua Disseny d'una sèrie de jocs per conèixer millor el món de l'aigua
Antropologia L'evolució humana Realització d'un web sobre l'evolució humana i amb activitats relacionades
Sociologia La diversitat cultural Disseny d'un joc pel coneixement d'alguna de les cultures existents en el nostre planeta
Educació ambiental Centre escolar Seguiment d'alguns paràmetres relacionats amb l'educació ambiental en l'interior de les classes de l'escola
Educació ambiental Els espais naturals Disseny d'un joc pel coneixement d'alguns dels espais naturals més importants existents en el nostre planeta
Antropologia Les empremptes dactilars Estudi poblacional de les empremptes dactilars
BATXILLERAT
Psicologia Els somnis Anàlisi de la importancia dels somnis en l'ésser humà
Sociologia L'Afganistan de les dones Aproximació de la situació de les dones en l'Afganistan de principis del s. XXI
Ecologia Les rieres del Baix Maresme Estudi d'impacte ambiental de les rieres més importants existents entre Montgat i Mataró
Arquitectura Els canvis urbanístics a Barcelona Anàlisi i conseqüències dels canvis urbanístics de la Barcelona postolímpica
Pediatria Infància i aprenentatge Anàlisi de les patologies més freqüents en la infància i la seva incidència sobre l'aprenentatge
Zoologia El linx ibèric Comparativa del comportament del linx ibèric en llibertat i del llinx europeu en captivitat
Medicina La SIDA i l'aigua Anàlisi i valoració de la importància de malalties associades amb l'aigua contaminada i la seva influència sobre la SIDA

 • S'ha de valorar les fonts d'informació sobre el tema i la facilitat d'accés que puguin tenir. Per tant, és molt important fer una primera ullada abans de seguir.
 • S'ha de tenir en compte, a més, els recursos i els materials que es podrien utilitzar. S'han de buscar, si no es tenen, però sense sobrevalorar-los. De vegades, ens hem d'adaptar a allò que tenim.
 • Es valori l'element humà. Pot ser interessant i motivador treballar amb un company o companya que tingui els mateixos interessos i neguits. Aquesta ajuda pot complementar la idea inicial mitjançant l'afegiment de noves idees.

Us podeu descarregar el següent document en PDF amb l'objectiu de fer el seguiment de cara a el·laborar el tema, el títol i la/les hipòtesi/s (>).

Cap comentari:

Publica un comentari